วันที่ 17 กพ.63 สายตรวจปราบ ปรามฯ สายที่ 1 ประสานแผนบิน ตรวจสอบสภาพป่า พื้นที่รับผิด ชอบ อช.ภูจองนายอย ภาระกิจ ส่งกำลังพล เพิ่อนำกำลัง จนท. ลาดตะเวนพื้นที่ ไปยังบริเวณ พลาญตาพรม ใกล้กับชายแดน ไทย-กัมภูชา

วันที่ 17 กพ.63 สายตรวจปราบ ปรามฯ สายที่ 1 ประสานแผนบิน ตรวจสอบสภาพป่า พื้นที่รับผิด ชอบ อช.ภูจองนายอย ภาระกิจ ส่งกำลังพล เพิ่อนำกำลัง จนท. ลาดตะเวนพื้นที่ ไปยังบริเวณ พลาญตาพรม ใกล้กับชายแดน ไทย-กัมภูชา

วันที่ 15 กพ.63 สายตรวจปราบ ปรามฯ สายที่ 1 ประสานแผนบิน ตรวจสอบสภาพป่า พื้นที่รับผิด ชอบ ขสป.บุณฑริก-ยอดมน ผลการบิน ตรวจพบการทำไม้ 4 จุด มอบ ขสป.บุณฑริกฯ  ดำเนินการ

วันที่ 15 กพ.63 สายตรวจปราบ ปรามฯ สายที่ 1 ประสานแผนบิน ตรวจสอบสภาพป่า พื้นที่รับผิด ชอบ ขสป.บุณฑริก-ยอดมน ผลการบิน ตรวจพบการทำไม้ 4 จุด มอบ ขสป.บุณฑริกฯ ดำเนินการ